Sie sind hier: 

>> Türkce  >> Vizeler  >> Ticari 

 

Ticari Vize

 

Ticari vize için gerekli olan belgeler

 

- Vize başvuru formu (doldurulmuş olacak)

 

- İmzalı pasaport , talep edilecek vize süresinden en az 3 ay fazla

geçerlilik süresi olmalı

 

- Eğer varsa eski pasaportlarınız

 

- 2 adet biyometrik vesikalık resim

 

Firma sahipleri için istenen ek belgeler

 

- Şirket yetkililerini davet eden Alman firmasının davet yazısının aslı.

Bu yazının, sağlık sigortası dahil bütün masrafların karşılanacağı içeriğine

sahip olması yararlı olacaktır.

 

- Faaliyet ile ilgili bilgi ve belge

 

- Vergi mükellef belgesinin aslı

 

- Ticaret Sicil Gazetesinin aslı ve fotokopisi. Ortakların ve hisselerin

belli olması gerekiyor.

 

- Vergi levhasının aslı ve fotokopisi

 

- Bağ-Kur belgesi ve borcun olmadığına dair belge

 

- Schengen ülkelerinde geçerli en az 30.000,00 €’luk

yurtdışı sağlık sigortası

 

- SSK’ya giriş bildirgesinin aslı ve fotokopisi

 

- SSK’dan AT/11 belgesi (bütün Schengen ülkelerinde geçerli olan)

 

- Eğer yeni işe girdiyseniz, hem yeni işyerinden hem de eski işyerinden

antetli kağıda yazılı çalışma belgesi.

 

Eğer gidecek kişiye refakat edecek kimse varsa,

yukarıda belirtilenlere ek olarak

 

- Alman şirketinden gelen davetiyede, mutlaka refakatçinin de ismi

belirtilmeli ve burada masraflar ile sağlık sigortasının da karşılanacağı

taahhüt edilmelidir.

 

- Aynı zamanda Türk şirketinin antetli yazısında bu kişilerin isim olarak

belirtilmesi gerekiyor.

 

Eğer fuar için gidiliyorsa, yukarıdakilerine ek olarak

 

- Fuar davetiyesi ve fuar bileti

 

- Masrafların Türk şirketi tarafından karşılanacağına dair belge

 

- Eğer Alman şirketi davet ediyorsa , masrafların ve sağlık sigortasının

karşılanacağına dair yazı

 

- Almanya’dan otel reservasyon yazısı (Konfirmeli)

 

- Eğer fuarda stand açılacaksa, ek olarak Alman fuar organizasyonuna

stand için ödenen paranın makbuzu.

 

Bütün bu belgelerin verilmiş olması, mutlaka vize verileceği anlamına

gelmez. Gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilir.

 

Vize ücreti: 60,-€

 

Schengen ülkeleri: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya,

Fransa, Hollanda, Lüksenburg, İzlanda, İspanya, İsveç  İtalya, Yunanistan,

Portekiz, Norveç, Estonya, Letonya, Malta, Polonya, Slovakya Cumhuriyeti,

Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan