Sie sind hier: 

>> Türkce  >> Proje 

 

PROJENİN ORTAYA ÇIKIŞ GEREKÇESİ

PROBLEMLER VE PROJENİN ORTAYA ÇIKIŞ GEREKÇESİ

 

Almanya’da yapılan istatistiklere göre, aile birleşimi vizesi ile Almanya’ya

Yılda yaklaşık 40.000 Türk göç etmektedir. Almanya’ya gelenlerin büyük

bir bölümü arkadaş veya akrabalarından aldıkları yanlış bilgiler ile Alman-

ya’ya göç etmektedirler. Göç edenler doğru bilgiler ışığında gelmedikle-rinden, büyük hayal kırıklığına uğramaktadırlar.

 

Danışma Merkezimize başvuranların çoğunluğu, Almanya’dan beklediklerini bulamadıklarından büyük hayal kırıklığına uğruyorlar, hatta psikolojik bunalıma giriyorlar. Bu hayal kırıklığı aynı zamanda bu kişilerin entegre olmaları konusunda en büyük engeli teşkil ediyor. Çünkü kendi içlerine kapanıyorlar ve dış dünya ile olan ilişkilerini kesiyorlar.

 

İstatistiklere  göre,  Türkiye’den evlenip  eşlerini Almanya’ya  getirenlerde

boşanma oranı çok hızlı bir biçimde artıyor. Bu tür evliliklerin ilk üç yıl

içerisinde boşanma oranı %35’i bulmuş durumda. Boşanmalarda en fazla zor duruma düşenler bayanlar ve çocuklar olmaktadır.

 

Ön  Entegrasyon  Projesi, problemleri  başlangıçta  önlemeyi  hedefliyor.

Bu projenin esas hedefi, aile birleşimi ile Almanya’ya geleceklere, gelme-

den önce her konuda (çalışma müsadesi, oturma müsadesi, boşanma

durumunda karı ve kocanın statüleri vb.)  açıklayıcı ön bilgi vererek, gelecek kişilerin Alman toplumuna entegrasyonunu kolaylaştırmaktır. Evlilik yoluyla Almanya’ya gideceklerin bilinçli karar vermeleri bu bilgi sayesinde mümkün olacaktır.

 

Bilgi ve yardım verilecek konulara örnek:

 

- Göçmenlerin Almanya’daki toplumsal, kültürel ve iş hayatındaki yerleri.

- Göçmenlerin hakları ve sorumlulukları.

- Göç etmek isteyenlere kişisel danışmanlık hizmeti

- Dil kursları ve Meslek kursları

- Vatandaşlık bilgisi vb.

 

Verilecek bu doğru bilgiler ışığında aile birleşimi ile göç etmek isteyenler

daha doğru bilgi ile donaltılmış olacaklar ve kararlarını bu bilgiler ışığında

vereceklerdir.

 

Diğer verilecek enformasyonlara örnek:

 

- Aile birleşim vizesine nasıl başvurabilirim?

- Gideceğim şehirde nerede ve nasıl Almanca kurslarına gidebilirim?

- Nasıl oturma müsaadesi alabilirim?

- Oturma hakkı almanın şartları nelerdir?

- Ne zaman çalışma müsaadesi alabilirim?

- Entegrasyon nedir?

- Meslek yapma imkanım var mı?

- Oturma müsaadesini eşimden bağımsız olarak ne zaman alabilirim?

- Boşanma durumunda statüm ne olur?

- Almanya’da nasıl bir okul sistemi var?

- Çocuğumu kreşe nasıl gönderebilirim?

 

Bu detaylı enformasyon sonucunda, göçe karar vermek daha doğru olacaktır. Bütün bu bilgiler büromuz üzerinden telefon, fax ve e-posta ile alınabilecektir. Bunun dışında her şehirde yapacağımız televizyon programları ile bilgi vermeyi sürdüreceğiz.

 

HEDEF KİTLE

 

- Aile birleşimi ile Almanya’ya gitmek isteyenler

- Evlenip Almanya’ya gidecekler

- Öğrenciler

- İşverenler (Almanyada iş kurmak isteyenler)

- Almanya’ya gidecek kalifiye elemanlar

 

AMAÇ

 

Objektif ve doğru olarak verilecek bu bilgiler ışığında, kişilerin daha doğru karar vermeleri sağlanacak ve hangi ekonomik, sosyal ve kültürel bir toplum ile karşılaşacakları konusunda aydınlatılacaklardır.

 

UYGULAMA BİÇİMİ VE ARZ

 

Bu Proje, Türkiye’de 81 ildeki izleyicilerin haberdar edileceği şekilde yerel

televizyonlar aracılığı ile ilgilenenlere iletilecektir. İlgililerin bu yerel

televizyonlardaki canlı programlara telefonla katılımlarının sağlanmasın

çalışılacaktır. Televizyon programları yanında büromuz üzerinden de

her türlü bilgi verilecektir.

 

Bu proje 3 yıl süre ile Avrupa Birliği Ön Entegrasyon Fonu tarafından desteklenmektedir.

 

PROJENİN YÜRÜTÜLECEĞİ YER

 

Proje merkezi olarak Almanya ve Türkiye’den yürütülecektir