Sie sind hier: 

>> Türkce  >> Entegrasyon  >> Egitim ve Meslek 

 

Egitim ve Meslek

Kreş:

 

Çocuklar genelde üç yaşına kadar kreşlere devam ederler,

ancak bu mecburi değildir.

3 yaşından  6 yaşına kadar çocuk yuvasına giderler,

bu da mecburi değildir.

 

Okul:

 

6 yaşına giren her çocuk ilkokula (Grundschule)

gitmek zorundadır. ilkokul 4 yıldır ve 4 yıl sonunda

öğrencilerin başarı durumlarına göre gidecekleri okul üçe ayrılır.

 

- Hauptschule ( Temel okul, 9 yıl)

 

- Realschule (Ortaokul, 10 yıl)

 

- Gymnasium (Lise, 12 yıl)

 

Öğrencilerin derslerdeki başarılarına göre anne, baba ve

öğretmenler hangi okula devam etmesi gerektiğine karar

verirler.

 

Bu üç ana okul sistemi yanında bazı eyaletlerde

Gesamtschule de (Entegre okul) vardır.

 

Temel okul veya Ortaokulu bitiren çocuklar ya bir

meslek okuluna ya da gelecekte üniversiteye devam

etmelerini sağlayacak bir okula devam edebilirler.

Okula gitme zorunluluğu bu gurupta 9-10 yıldır.

Bunun sonunda 3 yıllık bir meslek okulunu bitirerek

üniversiteye gidebilme imkanları vardır.

 

Dördüncü sınıftan sonra liseye devam edenler

12ìnci sınıftan sonra direkt üniversiteye devam edebilirler.

 

Meslek:

 

İş piyasası meslekli kişileri tercih ettiğinden, Türkiye’de aldığınız

meslek eğitimi yeterli görülmezse dahi, cesaretiniz kırılmasın.

Önemli olan kendinizi mesleğinizde geliştirmeye açık olmanız.

Almanya’da mesleğinizi geliştirmek için her türlü imkan mevcuttur.

Hatta belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda bu eğitimlerin

devlet tarafdan teşvik edilmesi de mümkündür.

 

Belgelerinizin tanıtılması:

 

Türkiye de aldığınız okul eğitimi, yüksekokul ya da meslek okulu

diplomalarının tanıtılması büyük önem taşıyor. Diploma ve

belgelerinizi Almanca’ya tercüme ettirip bunların Almanya’da

ne derece tanınıp tanınmayacağını öğrenmelisiniz. Bunların

tanınabilmesi için ek nitelik ve yetenekler ile eğitiminizi

tamamlayıcı önlemler hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

Bilgi alabileceğiniz yerler:

 

-İş Kurumu

 

-Yüksek okullar ve üniversiteler

 

-Sanayi, Ticaret ve Zanaat odaları